Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


  0 0
 • 05/01/12--13:36: Gan: Rhys
 • Mae yna stwff rili da ar y wefan, a dw i ddim yn gweld beth sy'n bod ar y diwyg. Dw i'n hoffi fel mae modd clicio ar broffeil awdur y erthygl a gweld pob erthygl arall mae o neu hi wedi eu cyfranu. Unif wendid wela i ydy nod oess RSS i hysbysu am erthyglau newydd. Byddai'r gallu i adael sylw yn braf, ond deallaf na fasai'n flaenoriaeth na falle'n addas. <i>O hyn allan, yn lle ymddangos ar ffurf html, bydd erthyglau’n ymddangos mewn PDF troi-tudalen </i> Rhaid bod nhw'n tynnu dy goes di - ar Ebrill y 1af dderbyniaist i'r e-bost? Fydd yna URL's unigryw wedyn ar erthyglau penodol sgwn i? Os ddim, fydd dim modd i bobl (megis blogwyr neu newyddiadurwyr Golwg360) roi dolenni o gofnodion blog/erthygl newyddion at erthygl penodol ar Gwerddon na fydd?

  0 0
 • 03/05/13--08:45: Gan: Rhys
 • Mae'r FlipBook yn horrible, bydd rhaid lawrlwytho'r PDF rwan os oes eisiau darllen y gwaith <i>Fydd yna URL’s unigryw wedyn ar erthyglau penodol sgwn i? </i> I ateb cwestiwn fy hun, na. Hefyd, biti na drafferthwyd creu ailgyfeiriadau at yr hen rifynnau, er mai mond naw ohonynt oedd http://www.gwerddon.org/9_llais_y_dysgwr-176.aspx (<s>sydd</s> oedd wedi cael dolen ato <a href="https://www.google.co.uk/#hl=en&safe=active&sclient=psy-ab&q=www.gwerddon.org%2F9_llais_y_dysgwr-176.aspx&oq=www.gwerddon.org%2F9_llais_y_dysgwr-176.aspx&gs_l=serp.3...14442.14442.6.14692.1.1.0.0.0.0.76.76.1.1.0.les%3B..0.0...1c.1.5.psy-ab.5KUmFta51KU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=c9611b8ce7db30f3&biw=1600&bih=756" rel="nofollow">o sawl gwefan</a>)

  0 0
 • 03/05/13--15:32: Gan: Rhodri ap Dyfrig
 • Newydd gael cip a rhaid i fi gytuno fy mod yn ffeindio meddalwedd cylchgrawn fel Flipbook yn ofnadwy ar gyfer darllen arlein. Pa mor hygyrch ydi hyn mewn gwirionedd? Mae'n debyg fod y dull 'fflipio' yn gweithio'n weddol drwy lywio gyda sgrin gyffwrdd, ond mae llywio tudalen fel hyn gyda llygoden neu trackpad yn boen. Hefyd, mae'n gwestiwn a ydi'r fformat yn gwneud dyfynnu'n fwy anghyfleus na HTML? Oni fyddai'n dda i geisio cael dolenni i gyfeirio at erthyglau, neu well fyth, allu cyfeirio at rannau o erthyglau er mwyn rhoi'r annogaeth mwya ar gyfer eu trafodaeth ehangach. Mae diffyg URL unigryw yn gwneud dyfynnu ar-lein a mewn erthyglau sydd efo dolenni byw yn llai uniongyrchol yn sicr. Beth yw goblygiadau'r newid hwn ar gyfer peiriannau chwilio? Ydi'r deunydd yn cael ei indecsio (mynegeio?!) gan Google yn y ffordd orau? Dwi'n gwybod bod tags h1, h2 a strwythr taclsu HTML yn helpu Google i wneud synnwyr o dudalennau er mwyn eu rancio'n well dydi. Arbenigwr SEO nid wyf cofiwch... Mae llawer iawn o gyfnodolion arlein yn cynnig dau opsiwn: HTML a pdf. Wrth bori mi a'i am y fersiwn HTML, ar gyfer erthygl dwi am fynd nol ato dro ar ol tro, mi a'i am y pdf. Dwi'n falch iawn bod cyfnodolyn Cymraeg ar gael arlein, a dwi ddim isio swnio fel gor-gwynwr achos fel na ma ymateb fel hyn am swnio ma'n debyg, ond trio cynnig sylwebaeth adeiladol er mwyn gwella'r defnydd ohono ydw i yn y bôn. Ond dwi dal yn casau flipbooks/issuu!

  0 0
 • 03/05/13--15:40: Gan: Carl Morris
 • Yn fy mhrofiad i mae sefydliadau yn bostio ffeiliau PDF fel sgil gynnyrch o broses print yn hytrach nag ymdrech difrifol i greu pethau sydd yn addas ar y we.

  0 0
 • 08/25/13--16:10: Gan: Rhys
 • Er gwybodaeth, dw i newydd ddarganfod bod modd darllen pob rhifyn drwy <a href="http://www.gwerddon.org/flipbook/Rhif14/files/assets/basic-html/page4.html" rel="nofollow">ferswin HTML cyffredin (neu 'basic')</a>. Mae hyn yn ei wneud yn lot haws i'w ddarllen a'i gyrchu yn fy marn. Mae hefyd modd rhoi dolen at dudalennau unigryw o leiaf. Darganfyddais hyn wrth i rhywun osod dolen ar Wicipedia, ac fel y gwelwch, mae dolen ar y 'Full version' sef y flipbook yno, ond hyd y gwela i does dim dolen amlwg at y fersiwn HTML o'r fersiwn flipbook.

  0 0
 • 07/22/15--04:35: Gan: Mari
 • Helo Rhys, Carl a Rhodri Dw i'n gweithio ar Gwerddon ac mae'ch sylwadau uchod yn ddefnyddiol dros ben. 'Dan ni'n ystyried ailwampio diwyg y PDF dros y misoedd nesaf, ac mae angen i ni benderfynu beth i'w wneud gyda'r HTML. Os oes gennych chi amser/mynedd, beth ydy'ch barn ar y canlynol, tybed? 1. Oes angen fersiwn HTML o'r erthyglau? Pam? 2. Os oes, a chan gofio mai adnoddau go gyfyng sydd gan Gwerddon, pa ffurf HTML fyddai'n gweithio orau? 'Dyn ni ddim am stopio defnyddio PDF am sawl rheswm, ond mae 'na le i ystyried beth 'dyn ni'n drio'i gyflawni (os unrhywbeth!) efo HTML. Mawr werthfawrogi unrhyw farn neu adborth pellach! Diolch! Hwyl Mari

  0 0
 • 07/23/15--04:38: Gan: Carl Morris
 • Mari 1. HTML yw'r fformat mae gwefannau yn defnyddio o Gynulliad Cymru i Lyfrgell Genedlaethol i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r safonau tu ôl i HTML yn agored a chyhoeddus. Mae lot mwy o feddalwedd yn gallu darllen HTML. Mae modd darparu tudalen HTML yn ogystal â ffeiliau eraill er mwyn cynnig dyluniad ymatebol sy'n addasu ei hun i fathau gwahanol o ddyfais fel ffonau, cyfrifiaduron ayyb. Mae fformat HTML yn eiddo i bawb, does 'na ddim cwmni sy'n berchyn arno fe. Ond mae PDF yn eiddo i gwmni o'r enw Adobe Systems Incorporated. 2. Bydd angen i chi fod yn unol ag ymarfer da yn y maes gwefannau. Dylech chi ofyn i dylunydd proffesiynol am faterion cysodi/gweledol. Mae hi'n haws gwneud HTML yn hygyrch i bobl gydag anableddau megis pobl dall na fformat PDF. Dw i'n gobeithio bod hyn i gyd o gymorth.

  0 0
 • 07/23/15--09:01: Gan: Mari
 • Help mawr Carl - digon i gnoi cil arno! Diolch yn fawr am yr arweiniad.

  0 0
 • 05/01/12--13:36: Gan: Rhys
 • Mae yna stwff rili da ar y wefan, a dw i ddim yn gweld beth sy'n bod ar y diwyg. Dw i'n hoffi fel mae modd clicio ar broffeil awdur y erthygl a gweld pob erthygl arall mae o neu hi wedi eu cyfranu. Unif wendid wela i ydy nod oess RSS i hysbysu am erthyglau newydd. Byddai'r gallu i adael sylw yn braf, ond deallaf na fasai'n flaenoriaeth na falle'n addas. <i>O hyn allan, yn lle ymddangos ar ffurf html, bydd erthyglau’n ymddangos mewn PDF troi-tudalen </i> Rhaid bod nhw'n tynnu dy goes di - ar Ebrill y 1af dderbyniaist i'r e-bost? Fydd yna URL's unigryw wedyn ar erthyglau penodol sgwn i? Os ddim, fydd dim modd i bobl (megis blogwyr neu newyddiadurwyr Golwg360) roi dolenni o gofnodion blog/erthygl newyddion at erthygl penodol ar Gwerddon na fydd?

  0 0
 • 03/05/13--08:45: Gan: Rhys
 • Mae'r FlipBook yn horrible, bydd rhaid lawrlwytho'r PDF rwan os oes eisiau darllen y gwaith <i>Fydd yna URL’s unigryw wedyn ar erthyglau penodol sgwn i? </i> I ateb cwestiwn fy hun, na. Hefyd, biti na drafferthwyd creu ailgyfeiriadau at yr hen rifynnau, er mai mond naw ohonynt oedd http://www.gwerddon.org/9_llais_y_dysgwr-176.aspx (<s>sydd</s> oedd wedi cael dolen ato <a href="https://www.google.co.uk/#hl=en&safe=active&sclient=psy-ab&q=www.gwerddon.org%2F9_llais_y_dysgwr-176.aspx&oq=www.gwerddon.org%2F9_llais_y_dysgwr-176.aspx&gs_l=serp.3...14442.14442.6.14692.1.1.0.0.0.0.76.76.1.1.0.les%3B..0.0...1c.1.5.psy-ab.5KUmFta51KU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=c9611b8ce7db30f3&biw=1600&bih=756" rel="nofollow">o sawl gwefan</a>)

  0 0
 • 03/05/13--15:32: Gan: Rhodri ap Dyfrig
 • Newydd gael cip a rhaid i fi gytuno fy mod yn ffeindio meddalwedd cylchgrawn fel Flipbook yn ofnadwy ar gyfer darllen arlein. Pa mor hygyrch ydi hyn mewn gwirionedd? Mae'n debyg fod y dull 'fflipio' yn gweithio'n weddol drwy lywio gyda sgrin gyffwrdd, ond mae llywio tudalen fel hyn gyda llygoden neu trackpad yn boen. Hefyd, mae'n gwestiwn a ydi'r fformat yn gwneud dyfynnu'n fwy anghyfleus na HTML? Oni fyddai'n dda i geisio cael dolenni i gyfeirio at erthyglau, neu well fyth, allu cyfeirio at rannau o erthyglau er mwyn rhoi'r annogaeth mwya ar gyfer eu trafodaeth ehangach. Mae diffyg URL unigryw yn gwneud dyfynnu ar-lein a mewn erthyglau sydd efo dolenni byw yn llai uniongyrchol yn sicr. Beth yw goblygiadau'r newid hwn ar gyfer peiriannau chwilio? Ydi'r deunydd yn cael ei indecsio (mynegeio?!) gan Google yn y ffordd orau? Dwi'n gwybod bod tags h1, h2 a strwythr taclsu HTML yn helpu Google i wneud synnwyr o dudalennau er mwyn eu rancio'n well dydi. Arbenigwr SEO nid wyf cofiwch... Mae llawer iawn o gyfnodolion arlein yn cynnig dau opsiwn: HTML a pdf. Wrth bori mi a'i am y fersiwn HTML, ar gyfer erthygl dwi am fynd nol ato dro ar ol tro, mi a'i am y pdf. Dwi'n falch iawn bod cyfnodolyn Cymraeg ar gael arlein, a dwi ddim isio swnio fel gor-gwynwr achos fel na ma ymateb fel hyn am swnio ma'n debyg, ond trio cynnig sylwebaeth adeiladol er mwyn gwella'r defnydd ohono ydw i yn y bôn. Ond dwi dal yn casau flipbooks/issuu!

  0 0
 • 03/05/13--15:40: Gan: Carl Morris
 • Yn fy mhrofiad i mae sefydliadau yn bostio ffeiliau PDF fel sgil gynnyrch o broses print yn hytrach nag ymdrech difrifol i greu pethau sydd yn addas ar y we.

  0 0
 • 08/25/13--16:10: Gan: Rhys
 • Er gwybodaeth, dw i newydd ddarganfod bod modd darllen pob rhifyn drwy <a href="http://www.gwerddon.org/flipbook/Rhif14/files/assets/basic-html/page4.html" rel="nofollow">ferswin HTML cyffredin (neu 'basic')</a>. Mae hyn yn ei wneud yn lot haws i'w ddarllen a'i gyrchu yn fy marn. Mae hefyd modd rhoi dolen at dudalennau unigryw o leiaf. Darganfyddais hyn wrth i rhywun osod dolen ar Wicipedia, ac fel y gwelwch, mae dolen ar y 'Full version' sef y flipbook yno, ond hyd y gwela i does dim dolen amlwg at y fersiwn HTML o'r fersiwn flipbook.

  0 0
 • 07/22/15--04:35: Gan: Mari
 • Helo Rhys, Carl a Rhodri Dw i'n gweithio ar Gwerddon ac mae'ch sylwadau uchod yn ddefnyddiol dros ben. 'Dan ni'n ystyried ailwampio diwyg y PDF dros y misoedd nesaf, ac mae angen i ni benderfynu beth i'w wneud gyda'r HTML. Os oes gennych chi amser/mynedd, beth ydy'ch barn ar y canlynol, tybed? 1. Oes angen fersiwn HTML o'r erthyglau? Pam? 2. Os oes, a chan gofio mai adnoddau go gyfyng sydd gan Gwerddon, pa ffurf HTML fyddai'n gweithio orau? 'Dyn ni ddim am stopio defnyddio PDF am sawl rheswm, ond mae 'na le i ystyried beth 'dyn ni'n drio'i gyflawni (os unrhywbeth!) efo HTML. Mawr werthfawrogi unrhyw farn neu adborth pellach! Diolch! Hwyl Mari

  0 0
 • 07/23/15--04:38: Gan: Carl Morris
 • Mari 1. HTML yw'r fformat mae gwefannau yn defnyddio o Gynulliad Cymru i Lyfrgell Genedlaethol i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r safonau tu ôl i HTML yn agored a chyhoeddus. Mae lot mwy o feddalwedd yn gallu darllen HTML. Mae modd darparu tudalen HTML yn ogystal â ffeiliau eraill er mwyn cynnig dyluniad ymatebol sy'n addasu ei hun i fathau gwahanol o ddyfais fel ffonau, cyfrifiaduron ayyb. Mae fformat HTML yn eiddo i bawb, does 'na ddim cwmni sy'n berchyn arno fe. Ond mae PDF yn eiddo i gwmni o'r enw Adobe Systems Incorporated. 2. Bydd angen i chi fod yn unol ag ymarfer da yn y maes gwefannau. Dylech chi ofyn i dylunydd proffesiynol am faterion cysodi/gweledol. Mae hi'n haws gwneud HTML yn hygyrch i bobl gydag anableddau megis pobl dall na fformat PDF. Dw i'n gobeithio bod hyn i gyd o gymorth.

  0 0
 • 07/23/15--09:01: Gan: Mari
 • Help mawr Carl - digon i gnoi cil arno! Diolch yn fawr am yr arweiniad.